Jak nauczać w sposób przyjazny dla mózgu? Po pierwszym szkoleniu dla nauczycieli

Nauczyciele słuchający wykładuZa nami pierwsze szkolenie dla nauczycieli, podczas którego zastanawiano się w jaki sposób rozpoznać uzdolnienia i pracować z uczniem zdolnym, wykorzystując neurodydaktykę. 

Szkolenie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 11 maja, podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. W tej pierwszej doktor Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosił wykłady pt. „Mózg ucznia a motywacja” oraz  „Rola emocji w uczeniu się i zapamiętywaniu”.

Podczas warsztatów prowadzonych przez dr Beatę Kapelę-Bagińską i Urszulę Kornas-Krzyżykowską nauczyciele dyskutowali o modelu pracy z uczniem zdolnym na przykładzie projektu "Zdolni z Pomorza".

Poruszone zagadnienia podczas szkolenia spotkały się z pozytywnym przyjęciem, prowadzący na koniec spotkania zostali nagrodzeni gromkimi brawami! 

Przypominamy, że następne szkolenie o tej samej tematyce odbędzie się 23 maja, we wtorek od godz. 14.15. do 19.45
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. ul. Legionów 27 w Gdyni.

Kolejne szkolenia odbędą się w Malborku (1 czerwca), Słupsku (8 czerwca) i Chojnicach (13 czerwca). Serdecznie zapraszamy. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Nauczyciele słuchający wykładuNauczyciele słuchający wykładuNauczyciele słuchający wykładu