Spotkanie z pisarzem Mikołajem Grynbergiem

Spotkanie z Mikołajem GrynbergiemUczniowie uczestniczący w projekcie „Zdolni z Pomorza” - powiat chojnicki" na zajęciach z obszaru kompetencji społecznych realizują w tym roku cykl tematyczny poświęcony emigracji. Z tematem tym wiązało się spotkanie autorskie z Mikołajem Grynbergiem, pisarzem, fotografem i psychologiem zajmującym się problematyką Zagłady, które odbyło się 30 maja 2018 r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Spotkanie prowadzili Hanna Szypryt-Nowicka i Marcin Szopiński.

Głównym zagadnieniem podejmowanym podczas spotkania był problem emigracji 1968 roku, wydarzeń marcowych i związanych z tym doświadczeń ludności polskiej pochodzenia żydowskiego. Autor książki pt. „Księga wyjścia” opowiadał o pracy nad dziełem i rodzinnych doświadczeniach tamtego czasu. Przywołał także wiele historii bohaterów swojej książki. Odniósł się również do problemu emigracji, doświadczeń pokolenia jego rodziców i opowiedział o bardzo szerokiej perspektywie marca ’68.

Dla uczestników zajęć była to bardzo dobra okazja do pogłębienia swojej wiedzy na temat emigracji.