Tegoroczne Pomorskie Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza” w formule on-line

Cały świat w komputerze

Drodzy Nauczyciele,

Uniwersytet Gdański zaprasza Was wraz z grupą 10-12 zdolnych uczniów na drugą edycję Pomorskich Warsztatów Naukowych „Zdolni z Pomorza”, które odbędą się w dniach 21-25 września br. w formule on-line. 

Rejestracja na warsztaty w dniach 7-9 września.

W ramach warsztatów zaplanowano kilkanaście ścieżek naukowych (grup). Jedne z nich są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych a inne dla uczniów klas 8 szkół podstawowych (w wyjątkowych sytuacjach mogą to być uczniowie klas 7). Nauczyciel – zgłaszając grupę uczniów – wybiera jednocześnie ścieżkę, którą jego uczniowie będą zainteresowani. Po pomyślnym zakwalifikowaniu się grupy na Pomorskie Warsztaty Naukowe, uczniowie będą realizowali obligatoryjne zajęcia przedpołudniowe według harmonogramu danej ścieżki, a dodatkowe zajęcia popołudniowe według swojego uznania. Realizacja zajęć on-line będzie się odbywała poprzez platformę MS Teams lub Zoom.

W ramach warsztatów zaplanowano również zajęcia dla nauczycieli, w tym:

ZOOM – przyjazne narzędzie w kształceniu on-line,
Metody pracy w grupach. Organizacja przestrzeni edukacyjnej.

Szczegóły dotyczące warsztatów i rejestracji na nie dostępne są tutaj.

Fot. ©Depositphotos/nmedia