Pomorskie Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza” 2022

W laboratoriumNa Uniwersytecie Gdańskim dobiegają właśnie końca Pomorskie Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza” 2022. Uczestniczy w nich blisko 500 osób ze szkół zlokalizowanych w różnych – często bardzo oddalonych od Trójmiasta – powiatach naszego regionu. Cały tydzień wypełniony jest zajęciami, dzięki którym uczestnicy warsztatów rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.

Uczniowie szkół średnich korzystają z dwuprzedmiotowych (pierwszy przedmiot jest wiodącym) ścieżek naukowych ustalonych z ich nauczycielami oraz dopasowanych do zainteresowań członków poszczególnych grup: biologiczno-chemicznej (6 grup), chemiczno-biologicznej (3 grupy), chemiczno-fizycznej (1 grupa), humanistyczno-historycznej (2 grupy), informatyczno-fizycznej (1 grupa), matematyczno-fizycznej (5 grup) i matematyczno-informatycznej (3 grupy). Dla uczniów szkół podstawowych dostępna jest ścieżka pod nazwą Szerokie Horyzonty. Umożliwia ona zgłębianie wszechstronnej wiedzy z różnych przedmiotów, by najmłodsi uczestnicy mogli się zorientować, co najbardziej ich interesuje i podjąć w nieodległej przyszłości decyzję, w czym się specjalizować. W ramach tej ścieżki w tym roku zorganizowano aż 13 grup.

Oprócz wykładów i ćwiczeń na Uniwersytecie Gdańskim dla uczniów przewidziano także zajęcia edukacyjne w kilku trójmiejskich muzeach, których wybór dostosowany był do konkretnych ścieżek naukowych.

W trakcie zajęć dla uczniów prowadzonych przez kadrę dydaktyczną UG nauczyciele, którzy z młodzieżą przyjechali do Gdańska, mieli możliwość uczestniczyć w przeznaczonym dla nich kursie doskonalącym.

Plan pobytu przewidywał także zajęcia dodatkowe do wyboru w godzinach wieczornych. Na większość z nich wstęp był wolny, ale na wybrane trzeba się było wcześniej zarejestrować. Na czwartkowy wieczór dla wszystkich zaplanowano wizytę w teatrze.

Plakat na drzwiach pracowniW laboratoriumW laboratoriumPlakat na drzwiach budynkuW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratoriumW laboratorium