Warsztaty rozwijające kreatywność

Sala przedszkolna pełna pracujących przy stole dzieci, z przodu dziewczynka prezentuje pomalowane na kolorowo wnętrza dłoniWarsztaty rozwijające kreatywność stanowią formę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Poruszana tematyka obejmuje np. radzenie sobie ze stresem, wystąpienia publiczne, techniki uczenia się (np. szybkiego czytania), integrację z grupą rówieśniczą itp.

Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego właściwym dla danego powiatu można zasięgnąć informacji m.in. o:
- terminie uruchomienia warsztatów i ich harmonogramie,
- miejscu prowadzenia warsztatów,
- tematyce warsztatów i sposobie zapisywania się na nie.

Fot. ©Depositphotos/ Katrina Brown