Jak mówić i jak słuchać, żeby wszyscy wszystko zrozumieli

Zespół czterech osób pracuje wspólnie nad projektem biznesowymTemat bloku zajęć wydaje się dość typowy: „Doskonalenie komunikacji językowej”, ale pani Mariola Król z LCNK powiat słupski prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne z polotem i wielką spontanicznością. Uczennice szkoły podstawowej są w wieku, w którym bardzo trudno jest przełamać nieśmiałość, nie panuje się nad własnym ciałem i głosem, a sprzeczne emocje skutkują często blokadą przed wystąpieniami publicznymi. Dlatego bardzo ważne jest podejście nauczyciela – jego empatia, serdeczność, wyrozumiałość, umiejętność przełamywanie barier. Pani Mariola ma wszystkie te cechy, a ponadto jest jeszcze niezwykle profesjonalna. Już na pierwszych zajęciach dziewczęta poczuły się bezpiecznie i uzyskały pewność, że trafiły w dobre miejsce.

Pani Mariola jest bardzo otwarta, opowiada o własnych sposobach na pokonywanie trudności, z chęcią słucha wypowiedzi uczestniczek. Niektóre zajęcia odbywają się ze wszystkimi zapisanymi uczennicami, ale kiedy przychodzi tylko jedna lub dwie, nauczycielka wykorzystuje te godziny do pracy indywidualnej. Pracuje z każdą z osobna nad mową ciała, postawą, utrzymywaniem kontaktu wzrokowego ze słuchaczem, poprawną dykcją, właściwym ustawieniem głosu, gestykulacją. Pomagają w tym instruktażowe filmy na YouTube, przygotowane przez panią  Mariolę ćwiczenia praktyczne, odpowiednio dobrane scenki (dramy), oparte na improwizacji. Ich tematyka jest tak ułożona, żeby wszyscy zyskali świadomość przydatności technik komunikacji językowej na każdego typu lekcjach a także w rzeczywistości pozaszkolnej.

W czasie zajęć grupowych uczestniczki obserwują siebie nawzajem, odczytują swoje emocje, oceniają poprawność i skuteczność wybranych środków wyrazu. Pani Mariola pilnuje, by oceny te były życzliwe i konstruktywne, aby pomagały w rozwijaniu umiejętności.

Bardzo szybko uczestniczki podjęły wyzwanie i postanowiły przygotować się do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”. Pani Mariola niczego im nie narzucała, bardzo ważne jest, że uczennice same wybrały tematy swoich wystąpień, dzięki czemu są autentyczne, zaangażowane i przez to – bardziej przekonujące. W grupach rozdzielają role, wzajemnie się mobilizują i kontrolują. Chociaż formalnie na zajęciach nie wyznacza się typowych prac domowych, one same podejmują się wykonania różnego typu ćwiczeń – organizują próbne wystąpienie „publiczne”, doskonaląc opanowanie mowy ciała, autoprezentacji, dykcji, emisji głosu. Niektóre z tych ćwiczeń są dość zabawne – śpiew, krzyk, szept, etiudy pantomimiczne. Swobodna atmosfera sprawia, że wszyscy czują się dobrze i nie odczuwają skrępowania.

Nic dziwnego, że dziewczęta zyskują coraz większą pewność siebie i swobodę. W ankietach bardzo wysoko oceniają jakość zajęć oraz sposób ich prowadzenia. Podkreślają, że zdobyły tutaj „…wiele cennych informacji do wykorzystania w życiu i w szkole”. Chociaż ćwiczenia bywają „męczące”, ale za to „atmosfera (jest) bardzo przyjazna”. A „dyskusje, wymiany poglądów – poznawanie różnych punktów widzenia” mają też wpływ na samodzielność myślenia i uczą precyzyjnie „…wyrażać swoje poglądy”. I przede wszystkim – co mnie wydaje się najważniejsze – pozwalają uczniom „UWIERZYĆ W SIEBIE”!

Przygotowała Ewa Dunaj

Fot. ©Depositphotos/photography33