Rekrutacja uzupełniająca w powiecie kościerskim

Rekrutacja uzupełniająca w powiecie kościerskim

Powiat kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub przedmiotami rozwijającymi kompetencje społeczne (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.) będącą obecnie uczniami: 

* VII – VIII klasy szkoły podstawowej,
* szkoły ponadpodstawowej.

Szczególne zaproszenie kierujemy do uczniów klas VII i VIII interesujących się fizyką i chemią.

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

* ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
* warsztaty rozwijające kreatywność,
* spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,
* stypendia,
* obozy naukowe. 

Aby uczeń mógł wziąć udział w projekcie, należy w terminie od 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. złożyć do Starostwa Powiatowego – Biuro Obsługi Interesanta, ul. 3 Maja 9C w Kościerzynie 5 poniższe dokumenty:

1. Arkusz nominacji,
2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych przez Starostwo,
3. Oświadczenie klauzula informacyjna RODO,
4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych,
5. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.