Rekrutacja w powiecie kościerskim

Rekrutacja w powiecie kościerskim

Powiat kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” młodzież szkolną z powiatu, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub przedmiotami rozwijającymi kompetencje społeczne (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca itp.) oraz będącą uczniami:
- szkoły podstawowej klas VII – VIII,
- szkoły ponadpodstawowej.

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowano m.in.:
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
- warsztaty rozwijające kreatywność,
- spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,
- stypendia,
- obozy naukowe.

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu należy w terminie od 09 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021 r. złożyć do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – Biuro Obsługi Interesanta, ul. 3 Maja 9C w Kościerzynie komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegóły rekrutacji oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej powiatu kościerskiego.