Zimowy obóz naukowy w górach - rekrutację czas zacząć!

Kobieta leżąca na śnieguWarsztaty z zakresu podstaw zarządzania projektami, wycieczki edukacyjne i zajęcia rekreacyjno-sportowe. W okresie ferii zimowych zorganizujemy obóz naukowy dla 40 uczniów z województwa pomorskiego. Aby móc cieszyć się widokami górskich krajobrazów oraz rozwijać naukowo trzeba spełnić kilka warunków. Do 10 stycznia 2019 r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dokument do Departamentu Edukacji i Sportu. Formularz musi zostać złożony do dnia 11 stycznia 2019 r. W wypadku wysłania go pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Zimowy obóz naukowy jest uzupełniającą formą wsparcia przeznaczoną dla uczniów objętych wsparciem Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK). Z zimowego wypoczynku połączonego z nauką skorzystają uczniowie szczególnie aktywni w ramach projektów Zdolni z Pomorza, uczestniczący w formach akademickich (np. spotkania akademickie, kółka olimpijskie, kursy e-learningowe) oraz regionalnych (np. Pomorska Liga Zadaniowa, Konkurs projektów, spotkania autorskie, DKF czy Konferencja Uczniowska). Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny oceni również aktywność ucznia w formach wsparcia organizowanych przez LCNK.

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja oraz realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. 

Termin obozu: 10.02.2019 - 16.02.2019
Miejsce obozu: Biały Dunajec


Koszt udziału jednego ucznia wynosi 1 200 zł, jednak jest w całości finansowany ze środków projektu "Zdolni z Pomorza". Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości, gdyż w ramach obozu nauka łączy się z relaksem i dobrą zabawą.

Informacji na temat zimowego obozu naukowego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Karolina Krzemińska, tel.: 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Paula Siemińska, tel.: 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Zdolni z Pomorza współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddzałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Formularz zgłoszeniowy

Poniżej publikujemy:
1. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza"
2. Zasady rekrutacji na zimowy obóz naukowy w projekcie "Zdolni z Pomorza"
3. Regulamin zimowego obozu naukowego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" 

Fot. ©Depositphotos/Agnieszka Glebocka