Rusza rekrutacja na zimowe obozy naukowe!

Para idąca po śnieguW okresie ferii zimowych organizujemy na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestników czekają warsztaty z podstaw zarządzania projektami, wycieczki edukacyjne i zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Aby skorzystać z tej atrakcyjnej formy wypoczynku, trzeba spełnić kilka warunków:

1. wypełnić formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej do dnia 17 listopada 2019 r.;
2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować dokumenty do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
3. wydrukować dokumenty w 2 kopiach;
4. we wskazanych miejscach opatrzyć dokumenty podpisami (rodzica, opiekuna prawnego lub własnym w przypadku pełnoletniego ucznia);
5. jeden egzemplarz formularza złożyć w wersji papierowej do dnia 19 listopada 2019 r.:
    •     w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo
   •     przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Proszę zachować drugi egzemplarz formularza rekrutacyjnego.

Zimowy obóz naukowy jest uzupełniającą formą wsparcia dla zdolnych uczniów będących pod opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK). Z wypoczynku połączonego z nauką skorzystają osoby szczególnie aktywne w ramach systemu „Zdolni z Pomorza” – uczestniczące w formach akademickich (takich jak spotkania akademickie, kółka olimpijskie czy kursy e-learningowe) oraz regionalnych (takich jak Pomorska Liga Zadaniowa, konkurs projektów, spotkania autorskie czy konferencja uczniowska). Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny oceni również aktywność ucznia w formach wsparcia organizowanych przez LCNK.

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020
2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

Koszt udziału jednego ucznia wynosi 1257,00 zł i jest w całości finansowany ze środków projektu „Zdolni z Pomorza”.

Informacji na temat zimowego obozu naukowego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Izabela Kupis, tel.: 58 32 68 417, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Paula Giedziewicz, tel.: 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karolina Krzemińska, tel.: 58 32 68 418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty:

1.   Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”
2.   Zasady rekrutacji na zimowy obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza”
3.   Regulamin zimowego obozu naukowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”

Fot. ©Depositphotos/ photography33