Zimowe obozy naukowe w województwie świętokrzyskim

Para idąca po śnieguPrzypominamy, że trwa rekrutacja na dwa turnusy zimowego obozu naukowego „Zdolni z Pomorza”. Jeśli aktywnie korzystasz z form wsparcia oferowanych w naszym systemie, zachęcamy Cię do wzięcia w niej udziału.

W tym celu do 17 listopada:
•     wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej,
•     wydrukuj i opatrz podpisami,
•     wyślij formularz w systemie.

Do 19 listopada wersję papierową formularza:
•     wyślij pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub
•     złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020
2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

Tym razem utalentowana młodzież będzie wypoczywać w Suchedniowie. Zakwaterowana zostanie w Hotelu Świętokrzyskim. Zapraszamy do zapoznania się z programem obozu.

Fot. ©Depositphotos/ photography33