40 uczniów zakwalifikowanych na zimowy obóz naukowy Zdolni z Pomorza!

Kobieta leżąca na śnieguWarsztaty z zakresu podstaw zarządzania projektami, wycieczki edukacyjne i zajęcia rekreacyjno-sportowe – tak wyglądać będzie zimowy obóz naukowy dla uczestników systemu Zdolni z Pomorza. W tym roku po raz pierwszy organizujemy tę formę wsparcia. Otrzymaliśmy prawie 150 formularzy zgłoszeniowych, natomiast w obozie weźmie udział 40 uczniów reprezentujących wszystkie powiaty województwa pomorskiego. Warto podkreślić, że tylko 2% spośród uczestników projektu otrzymało szansę udziału w obozie, więc jest to duże wyróżnienie.  

Czytaj więcej...

Zimowy obóz naukowy w górach - rekrutację czas zacząć!

Kobieta leżąca na śnieguWarsztaty z zakresu podstaw zarządzania projektami, wycieczki edukacyjne i zajęcia rekreacyjno-sportowe. W okresie ferii zimowych zorganizujemy obóz naukowy dla 40 uczniów z województwa pomorskiego. Aby móc cieszyć się widokami górskich krajobrazów oraz rozwijać naukowo trzeba spełnić kilka warunków. Do 10 stycznia 2019 r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dokument do Departamentu Edukacji i Sportu. Formularz musi zostać złożony do dnia 11 stycznia 2019 r. W wypadku wysłania go pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Czytaj więcej...